• polski
  • english
Zmień język:

DFB1412PSSM-ET-MD KANSAI SPECIAL 12-igłowa maszyna do szycia nićmi elsatycznymi ze ściegami dekoracyjnymi

DFB1412PSSM-ET-MD KANSAI SPECIAL 12-igłowa maszyna do szycia nićmi elsatycznymi ze ściegami dekoracyjnymi

DFB1412PSSM-ET-MD KANSAI SPECIAL 12-igłowa maszyna do szycia nićmi elsatycznymi ze ściegami dekoracyjnymi.

Maszyna szyje 12 nićmi igłowymi, 12 nićmi elastycznymi prowadzonymi na chwytacze ale przechodzącymi przez MD Metering Device (naprężacz frontowy nici elastycznych) oraz 12 nićmi dekoracyjnymi. Nici elastyczne przed wejściem do chwytaczy przechodzą przez MD co stabilizuje ich podawanie. Nici dekoracyjne wykonują fantazyjny ścieg dekoracyjny uzaleznioony od rodzaju zastosowanej krzywki. 

PARAMETRY TECHNICZNE