• polski
  • english
Zmień język:

O firmie

Nasza firma rozpoczęła działalność w październiku 1994r. Był to okres prosperity, szczególnie w branży przemysłu tekstylnego, która jako jedna z pierwszych dziedzin życia w dużej części szybko dostała się w ręce prywatnych przedsiębiorców. Któż z nas z rozrzewnieniem nie wspomina tamtych dni. Zakłady szwalnicze, te małe i te duże, rosły jak grzyby po deszczu. Stołeczny Stadion Dziesięciolecia pękał w szwach. 

Bazując na zbieranych przez lata doświadczeniach doszliśmy do wniosku, że najlepsze pomysły i innowacje mają swoje źródło u naszych klientów. 

Stąd brzmienie misji naszej firmy można przedstawić słowami :

„nasz klient jest naszą inspiracją a potrzeby naszych klientów to wyzwanie dla nas, którego wypełnienie stanowi cel naszych działań”

Młodzi, kompetentni ludzie budowali i nadal budują image firmy otwartej, przyjaznej i służącej naszym klientom. Z perspektywy czasu widzimy, że tak określona misja firmy sprawdziła się. Łatwo zauważyć, że wiele firm, które budowały swoją siłę tylko na okresowej prospericie musiało albo zamknąć swoja działalność albo ją drastycznie ograniczyć. Rosnąca konkurencja produktów tekstylnych zmusiła polskich producentów do podejmowania nowych, coraz trudniejszych zadań. Jakość, szybkość tworzenia nowych kolekcji, ograniczanie kosztów przy jednoczesnym stałym wzroście kosztów pracy. Działalność naszej firmy również ewaluowała. Rozpoczęliśmy od dostaw technologii do konfekcji ubiorów. Początkowo były to proste maszyny typu stębnówka, renderka, gumówka. Później wprowadzaliśmy maszyny z coraz bardziej rozbudowanymi opcjami automatycznymi: podwijarki cylindryczne, paskarki, gumopaskarki. Kolejnym etapem było wprowadzenie urządzeń do profesjonalnej krojowni: cięcie taśmowe, serwocutery, autocuttery, noże pionowe, urządzenia lagujące. Wreszcie rozpoczęliśmy dystrybucję komputerowych systemów przygotowania produkcji odzieży a także rozpoczęliśmy świadczenie usług w zakresie wykonania form odzieżowych, stopniowania, modelowania oraz wydruku trafaretów a do tego specjalizowanych automatów szwalniczych gwarantujących jakość i wydajność.

Dzałalność firmy wciąż ewoluuje. Dlatego myślimy nad kolejnymi zadaniami. Wciąż szukamy inspiracji by zrobić dalsze kroki.